Logo vizieropbronckhorst.nl


Herman Vrielink (l) en Rommy te Vaarwerk controleren de AED bij fysiotherapiepraktijk Jansen van den Berg in Vorden. "Iedereen die daar fysiek toe in staat is, kan een AED-training volgen." (foto: Ceciel Bremer)
Herman Vrielink (l) en Rommy te Vaarwerk controleren de AED bij fysiotherapiepraktijk Jansen van den Berg in Vorden. "Iedereen die daar fysiek toe in staat is, kan een AED-training volgen." (foto: Ceciel Bremer) (Foto: Ceciel Bremer)

De eerste 6 minuten zijn cruciaal

(door Ceciel Bremer)

Bronckhorst - "In Bronckhorst is in alle kernen binnen 750 meter een AED aanwezig die 24 uur per dag beschikbaar is. In totaal hebben we er 28 om die dekking te garanderen. Ruim 600 burgerhulpverleners hebben zich aangemeld bij Hartveilig Wonen. Daarmee is Bronckhorst hartveilig. Dat houden wij graag in stand."

Aan het woord zijn Vordenaren Rommy te Vaarwerk en Herman Vrielink die sinds februari dit jaar met Johan Huiting, Gerdien Hesselink en Ben Harting het bestuur vormen van AED Stichting Bronckhorst. Zij hebben het beheer van de Automatische Externe Defibrillatoren overgenomen van de gemeente. "Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de AED's stand-by zijn, de verloopdatum van de elektronica niet verlopen is, dat de patches op tijd worden vervangen en dat de kast vochtbestendig blijft. Op jaarbasis kost een AED ons ongeveer 150 euro, daar komen de kosten van de kast en de patches nog bij. Over een aantal jaren zijn er veel apparaten aan vervanging toe. We proberen daarom ook via fondsenwerving, donateurs en sponsoren onze inkomsten te vergroten om die kosten op lange termijn te kunnen dekken", legt voorzitter Herman Vrielink uit.

Zes minuten

Als 112 wordt gebeld voor een hartaanval, schakelt de telefoniste bij de centrale de ambulance in en activeert ze de burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij Hartveilig Wonen. Een deel van die hulpverleners ontvangt een sms-bericht met de opdracht om de dichtstbijzijnde AED te halen. Een ander deel wordt direct naar het slachtoffer gestuurd met de opdracht om de reanimatie te starten. "De eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Dus hoe meer mensen aangemeld zijn bij Hartveilig Wonen, hoe groter de kans om effectief hulp te verlenen. Landelijk is een kwart van de inzet succesvol. Dat is al mooi maar het kan ons niet hoog genoeg zijn. Er zijn ook veel bedrijven die beschikken over een AED. Ook zij kunnen zich aanmelden. Dan kunnen burgerhulpverleners tijdens openingstijden ook daarover beschikken. Hoe groter de dichtheid, hoe meer mensen geholpen kunnen worden", licht Rommy te Vaarwerk toe. AED Stichting Bronckhorst houdt zich niet bezig met opleidingen maar stimuleert dit uiteraard wel. "Iedereen die daar fysiek toe in staat is, kan een AED-training volgen. We merken dat de motivatie bij mensen die een hartaanval van dichtbij hebben meegemaakt daarvoor groot is. Die eerste zes minuten zijn zo belangrijk. Dus zorg dat je weet wat je moet doen." Kijk voor meer informatie op de website.

www.aedbronckhorst.nl

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten