Rik: "Voor majestueuze reuzen als deze beuk heb ik respect, ze stralen rust uit. Dan vervolgens de nuchtere vraag; hoe lang nog vriend?" (foto: Feikje Breimer)
Rik: "Voor majestueuze reuzen als deze beuk heb ik respect, ze stralen rust uit. Dan vervolgens de nuchtere vraag; hoe lang nog vriend?" (foto: Feikje Breimer) (Foto: Feikje Breimer)

Ontzorgen van landeigenaren, dat is wat ik doe!

door Feikje Breimer

"Hoe breekt en scheurt hout? Op welke plek hoort een boom van nature thuis? Welke aantastingen zijn er? Een Europees boomverzorger weet dat en nog veel meer. Op mijn negentiende ben ik direct na mijn opleiding bos- en natuurbeheer gestart als ondernemer in het groot groen. Ik heb mij gespecialiseerd in boomverzorging."

Bekveld- Rik Velhorst uit Bekveld controleert bomen voor gemeenten, rentmeesters, beheerders en landeigenaren. Voor een gemeente op de Veluwe regelt hij het dagelijks uitvoerend beheer voor een natuurterrein van 650 hectare. Hij neemt zijn opdrachtgevers de zorg rond boomverzorging, bos- en natuurbeheer uit handen.

Hoogwerker

Rik: "In het begin vond ik het geweldig om te klimmen en te doen in bomen. Nu klim ik misschien nog vijftien keer in een jaar naar boven, hoogwerkers en hydrauliek worden beter inpasbaar in ons werk."
Hij geeft een rondleiding op één van de landgoederen waar hij in goed overleg met de rentmeester het landschap en boombeheer verzorgt. "Ik kom overal en nergens op de mooiste plekjes van de Achterhoek. Dit gebied is zo mooi omdat mensen dit op deze manier hebben ingericht. Ik vind het belangrijk dat je bij het beheer ervan daarbij stil staat."
Rik wijst in een stuk dennenbos naar een dode stam van een beuk waar tonderzwam op groeit. "Je kunt wel zeggen dat die beuk niet gekapt had moeten worden maar daarmee beperk je de mogelijkheid van een jonge beuk om op die plek te groeien, wat betekent dat voor de toekomst? Aan de andere kant vertik ik het om bomen tot op een idiote hoogte op te snoeien of de toppen van fijnsparren af te halen." Langs het pad staat een beuk met veel dode takken, op de stam een oranje stip die Rik erop heeft gezet. "Vorig jaar zag je nog niets aan deze boom, nu zie je al die bruine vlekjes. Dat zijn puntbloedingen. Een duidelijk teken dat het niet goed gaat met de boom. Deze winter kappen we hem. Je kijkt altijd naar het risico. Heeft een boom een dode tak dan kijk je waar die tak terecht kan komen. Niet alles hoeft weggezaagd. Ik probeer landeigenaren zo goed mogelijk te ontzorgen. Zie je deze Amerikaanse eik? Die zal zo'n 100 jaar oud zijn. Onderaan bij de wortels groeit al tien jaar een harslakzwam. Geen reden om hem te kappen, de conditie van de boom is verder goed. Door de aantasting is het wel een attentieboom die ik jaarlijks controleer."

Meer berichten