Foto: Feikje Breimer

Liever een gesprek dan een stempel

door Feikje Breimer

Praktijkondersteuner jeugd GGZ

"Ouders zijn vaak bang voor een stempel, maar het maakt natuurlijk niet uit hoe het heet. Ouders en kinderen moeten aan de slag wanneer het kind angstig is, vaak agressief of juist heel teruggetrokken. Ook als ze worden doorverwezen ga ik vaak met ze aan de slag om de tijd van de wachtlijst te overbruggen."

Keijenborg- Henk de Graaf is sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De afgelopen twee jaar is hij praktijkondersteuner bij verschillende huisartspraktijken in de gemeente Bronckhorst. Sinds 2015 valt in Nederland jeugdzorg onder de hoede van de gemeenten. Dit was de aanleiding om in 2017 te starten met een proef waarbij huisartsen ervoor kunnen kiezen specialistische ondersteuning te krijgen voor het behandelen van kinderen met psychische problemen.

Proef

Henric ter Horst is huisarts in Keijenborg en is één van de huisartsen die mee doet aan de proef. Henric: "Als huisarts ben ik heel geschikt voor het behandelen van lichamelijke klachten. Wanneer het om psychische klachten gaat zou je eigenlijk meer tijd aan de patiënt willen besteden. Maar in een dubbele afspraak van 20 minuten is het nog maar de vraag wat je kunt betekenen en verwijs je sneller door naar gespecialiseerde hulp zoals een psycholoog of naar GGNet. Overigens verwijs ik daar nog steeds naar door wanneer ik inschat dat dat de beste keus is of wanneer een ouder daar nadrukkelijk om vraagt. Maar vaak is het voor kinderen en ouders veel prettiger wanneer de praktijkondersteuner direct hulp kan bieden."

Henk knikt en legt uit wat hij doet. "Mijn motto is 'lichte zorg waar het kan en zwaardere zorg waar nodig'. Ik hou meerdere gesprekken om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Dat kan variëren van problemen die het kind ervaart door een vechtscheiding, faalangst op school, autisme of adhd. Doordat ik hier meer tijd aan kan besteden, kan ik als dat nodig is gerichter doorverwijzen. Ik kan ruggespraak houden met een jeugdpsychiater. Soms kan ik met eenvoudige aanwijzingen en tips ouders en kind goed op weg helpen en uiteraard komt het ook voor dat ik ouders gerust kan stellen. Een puberzoon die ineens veel meer tijd op zijn kamer doorbrengt is niet direct depressief. Een belangrijk uitgangspunt is dat je je kind oprecht kunt vragen hoe het met haar of hem is. En gescheiden ouders spreek ik apart waarbij ik probeer de situatie voor het kind meer te normaliseren."
Zowel de gemeente Bronckhorst als de betrokken huisartsen en praktijkondersteuners zijn positief over de ervaringen van de eerste twee jaar. Henric: "Het gaat om het belang van het kind, met geld zijn we hier nooit bezig geweest. Uiteraard bespaart het kosten wanneer je minder doorverwijst. Maar minder doorverwijzen betekent vooral dat meer kinderen dicht bij huis goed zijn geholpen. Ouders zijn eerder gerustgesteld en bij doorverwijzing is hier al hulp beschikbaar in de periode dat de wachtlijst duurt."

Meer berichten