Doné: "Een gesprek bij een kop koffie levert veel op. Doordat wij het overzicht hebben kunnen we gericht hulp bieden." (foto: Feikje Breimer)
Doné: "Een gesprek bij een kop koffie levert veel op. Doordat wij het overzicht hebben kunnen we gericht hulp bieden." (foto: Feikje Breimer) (Foto: Feikje Breimer)

Niks doen is voor ons geen optie

door Feikje Breimer

Jij bent Uniek, voor zorg aan huis

"Wij komen bij de mensen thuis of op een plek waar mensen zich prettig voelen. Wij kunnen mensen bij de hand nemen om weer stappen vooruit te maken. Als het zo uitkomt, trek ik een oude broek aan om mee in de tuin te werken."

Steenderen- Doné Emaus is één van de vijf medewerkers van 'Jij bent Uniek' die ambulant, dus thuis, hulp kunnen verlenen aan mensen en gezinnen die bijvoorbeeld in psychische of financiële problemen terecht zijn gekomen. Al is thuis een rekbaar begrip.

Koffie op terras

Doné: "Vaak vraag ik een week van tevoren wat mensen leuk vinden om te gaan doen. Dat kan in de tuin werken zijn, soms wandelen of op een terras samen koffie drinken. Je ziet mensen weer stralen op het terras. En wat opvalt is dat in de auto op weg ergens heen de gesprekken makkelijker op gang komen. Luisteren is echt het belangrijkste onderdeel van ons werk. Luisteren en je open stellen en horen wat degene waar je naar luistert nu echt nodig heeft."
'Jij bent Uniek' heeft met acht Achterhoekse gemeenten een contract afgesloten. Via de WMO, Sociaal Teams, huisartsen en andere zorgverleners komen de medewerkers bij cliënten terecht. Uiteraard hebben de medewerkers een gerichte opleiding en ervaring in de zorg. De kracht van de organisatie zit voor een deel in de korte lijnen die de hulpverleners hebben met bewindvoerders, wijkagenten en andere deskundigen. Doné: "Wanneer er sprake is van geweld of mogelijk geweld achterhalen wij zo snel mogelijk wie de wijkagent is. In het geval van een dreigende huisuitzetting gaan we na of er al een bewindvoerder is en zo niet dan komt die er zo snel mogelijk. Zij hebben verstand van de financiële mogelijkheden en kunnen de juiste beslissingen nemen. Aan ons dan de taak om de cliënt ervan te doordringen dat er nu echt iets moet gebeuren. Maar het gaat lang niet altijd om dit soort crisissituaties. We begeleiden ook mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en ik ben op dit moment betrokken bij een vader en zijn zoon die een aantal traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ze ervaren beide psychische problemen en daardoor zijn de financiën slecht op orde. Hier is ons doel weer balans in het privéleven te brengen. Contact is belangrijk. Mensen ervaren veel druk in de huidige maatschappij. We leven in een kenniseconomie en zonder kennis haak je al snel af. Verder vereenzamen mensen sneller doordat kinderen ver weg wonen, broers en zussen wonen nog maar zelden om te hoek. Onze hulpverlening thuis levert meer op dan hulpverlening in een instelling. Door onze manier van werken is er per cliënt meer tijd beschikbaar terwijl het minder geld kost dan een opname. We werken altijd in koppels, er is dus altijd iemand beschikbaar die bijvoorbeeld bij ziekte kan invallen. Niks doen is geen optie, wanneer we bij mensen thuis komen dan helpen we."

Voor info bel Doné: 0640742200 of kijk op de website.

www.jij-bentuniek.nl

Meer berichten