Focus op passend wonen in de regio

DOETINCHEM - De Achterhoekse Thematafel Wonen en Vastgoed kiest eensgezind voor investeren in de bestaande woningen in de Achterhoek. Daarna(ast) wil de Thematafel ruimte blijven bieden voor nieuwbouw, in de vorm van lokaal maatwerk. Daarmee maakt de Tafel duidelijke keuzes voor de toekomst.
Deze uitgangspunten vormen onder meer de basis voor de nader op te stellen Achterhoekse visie 2030. De Thematafel Wonen gaat de komende tijd verder aan de slag. Dan volgt ook de afstemming met andere thema's voor de Achterhoek zoals duurzaamheid en het aantrekken van nieuwe werknemers in de Achterhoek. "We hebben de afgelopen tijd onze krachten gebundeld en zitten op één lijn. Daarmee zetten we een stevig geluid neer voor de toekomst van wonen in de Achterhoek," aldus Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van Sité Woondiensten.

Meer berichten