De Witte Hemel, ambacht terug in schilderkunst!

DREMPT – Atelier Galerie en Monument De Witte Hemel in Drempt is , na 10 jaar alleen middagschilderworkshops te organiseren, nu doorgegroeid naar een volwaardig Atelier met de intentie het Ambacht in de schilderkunst bij de gemotiveerde amateurs en (semi) professionals te brengen. Dit door vakdocenten die daarnaast ook professioneel kunstenaar zijn van (inter)nationaal niveau.
Liesbeth Pieterse, eigenaresse van De Witte Hemel en Atelierhouder, volgt zelf regelmatig vakstudies en atelierstudies via de docenten van de Noordelijke academies.
Met name haar eigen diversiteit bracht haar op het idee deze kennis naar haar eigen Atelier te halen. En zo het Ambacht van de Kunst onder andere aan te bieden aan enkele van haar eigen cursisten die aangaven meer te willen leren en verder vanuit haar netwerk van (semi) professionele kunstenaars.
Het lesgeven op deze dagcursussen gaat het creatief schilderen ver voorbij naar (semi)professionele kunst. Elke lesdag staat een ander thema centraal, de Huid, Het licht van Rembrandt, Landschap, dierenportret, tekenen voor hobbyschilders, model en portret, stilleven, kostuum en stofuitdrukking, composities. En natuurlijk is een lesdag niet lang genoeg om een werk compleet af te kunnen ronden maar de opzet is er en kan thuis goed afgemaakt worden. De lesdagen beginnen met een ontvangst vanaf 10.00 uur, waarna de les om 11.00 uur gaat starten. Koffie of thee gedurende de dag en een boerenlunch zijn inbegrepen. Om 17.00 eindigt de les, waarna wordt opgeruimd en nagepraat. Voor meer informatie is www.atelierdewittehemel.nl te raadplegen.

Meer berichten