Info-avond in Vierakker over bomenbeleid

VIERAKKER - Inwoners van het buitengebied van Vierakker die graag een hoogstamboomgaard of een vogelbosje op uw perceel willen realiseren, kunnen meedoen aan het beplantingsproject 'Vierakker vergroent'. Op maandag 11 februari organiseren ANV 't Onderholt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor belangstellenden een informatieavond in 't Boshuis aan de Boshuisweg 8 in Vierakker. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op de informatieavond vertelt adviseur Ruud Borkes een verhaal over de landschappen van Vierakker, over erfinrichting, over cultuurhistorie en over het belang van streekeigen struiken en bomen voor insecten, vogels en andere dieren. Wilfried Berendsen van ANV 't Onderholt zal uitleggen hoe individuele beplantingswensen uitgevoerd kunnen worden.

Meer berichten