Niet-politieke partij met lokaal gezicht
Logo vizieropbronckhorst.nl


Alle kandidaten voor DKK, lijst 8. Linksboven Martine Rexwinkel: "DKK wil het waterbeheer heel puur houden. Dat past bij mij." (foto: PR)
Alle kandidaten voor DKK, lijst 8. Linksboven Martine Rexwinkel: "DKK wil het waterbeheer heel puur houden. Dat past bij mij." (foto: PR) (Foto: )

Niet-politieke partij met lokaal gezicht

Waterschapsverkiezingen 20 maart

door Ceciel Bremer

"Bronckhorst ligt centraal in het gebied van het Waterschap Rijn en IJssel maar vier jaar geleden was er niemand vanuit onze gemeente vertegenwoordigd bij de verkiezingen. Mede daarom heb ik me verkiesbaar gesteld."

HUMMELO - Martine Rexwinkel is actief in het verenigingsleven in haar dorp, medeorganisator van brocantemarkt Vive la France en bestuurslid van Dorpsraad Hummelo. Vanuit die laatste rol heeft ze contact met de overkoepelende Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Martine: "Tinie te Dorsthorst uit Didam is bestuurslid van DKK en vroeg mij of het niet wat voor mij zou zijn om mee te doen aan de waterschapsverkiezingen. Ik houd er helemaal niet zo van om zelf in de belangstelling te staan maar toen ik me erin ging verdiepen, raakte ik wel overtuigd. De waterschapsverkiezingen waren voor mij altijd een beetje een ver-van-mijn-bedshow maar DKK wil dat gat met de burgers juist verkleinen. Kijk, DKK is geen politieke partij. Als je als burger inspraak wilt hebben op het beheer van ons water zonder je te willen mengen in de politiek, dan kan dat via DKK. We staan open voor initiatieven van bewoners."

Puur en basic

Het Waterschap is een overheidsorganisatie en heeft een bestuur onderverdeeld in een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden waarvan 8 vaste zetels. Zij worden benoemd door de Kamer van Koophandel, de Land- en Tuinbouworganisatie en de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren. De overige 22 worden gekozen met de verkiezingen op woensdag 20 maart. Martine legt het verder uit: "Samen bepalen die 30 leden de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap. Ze stellen de begroting vast en daarmee de tarieven van de waterschapsbelasting. De leden van het bestuur vertegenwoordigen verschillende partijen. De inwoners van het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel bepalen tijdens de verkiezingen wie er in dat bestuur komen. Dat bestuur wordt overigens nog ondersteund door deskundigen waaronder een dijkgraaf." De Hummelose staat op nummer 7 en wordt daarmee waarschijnlijk niet in het bestuur gekozen. "Maar daar gaat het mij ook niet om. Als je kiesrecht hebt, vind ik dat je daar gebruik van moet maken en een bewuste keuze moet maken op wie je je stem uitbrengt. DKK heeft als uitgangspunt het waterbeheer heel puur te houden, heel basic. Waterrecreatie bijvoorbeeld is prima maar pas nadat is voldaan aan de basisbehoeften aan water voor mens, plant en dier. Bewoners betalen uiteindelijk alle kosten voor het waterbeheer en de waterwinning. Prima, maar die kosten moeten wel in verhouding staan met ieders portemonnee, zegt DKK. Die standpunten passen bij mij en hopelijk ook bij heel veel andere stemmers." Meer informatie waaronder een verhelderende animatie staat op de website.

www.wrij.nl

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten