Blijf praten met mensen uit de praktijk
Logo vizieropbronckhorst.nl


Foto: Feikje Breimer

Blijf praten met mensen uit de praktijk

Advies participatieraad Bronckhorst

door Feikje Breimer

"Zelfs de raadsleden vroegen zich af wat er onder het sociaal domein valt. Dat is heel eenvoudig; alle hulp die mensen in de gemeente nodig hebben. Van huishoudelijke hulp tot vervoer en schuldhulp tot dagbesteding. Zodra de gemeente hiervoor plannen maakt kan de participatieraad gevraagd en ongevraagd burgemeester en wethouders adviseren."

Vorden- Joke Regouw moet er haar tablet voor raadplegen. Hoe heet de meest recente notitie over het sociaal domein? Ze leest voor: "Startnotitie lokaal beleidskader sociaal domein." Zulke woorden gebruikt niemand dagelijks, maar de besluiten die hieruit voort komen raken veel mensen.

Hulp

"Wanneer je niet meer in staat bent je huis schoon te maken wil je graag hulp. Wanneer iemand dementeert is zinvolle dagbesteding belangrijk. Hulp in natura zoals een traplift of een scootmobiel. Het zijn allemaal zaken waarover de gemeente beslist."
Joke is bijna acht jaar secretaris van de participatieraad van de gemeente Bronkhorst. Na haar pensionering verhuisde ze naar de Achterhoek. "Ik heb zevenendertig jaar in Rijswijk gewoond, ik was advocaat, raadslid en ben vier jaar wethouder geweest voor D66. Alle ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heb ik in de praktijk meegemaakt. In 2011 was de vacature van secretaris voor de participatieraad van de gemeente Bronckhorst vrij en heb ik mij aangemeld."
Na de overdracht van taken rond de Wmo is inmiddels ook de zorg voor jeugd overgedragen naar de gemeentes. Joke: "Bij de overdracht van het Rijk naar gemeenten is steeds bedacht dat het wel goedkoper kon en dat is ook in de overgedragen budgetten verwerkt. Als participatieraad kijken we in eerste instantie niet naar hoeveel geld de gemeente te besteden heeft, je kijkt naar wat mensen nodig hebben. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over uitgaven, soms kan de gemeenteraad ervoor kiezen budget uit de reserves te halen om bepaalde zorg toch te verlenen.

In de participatieraad zitten twaalf inwoners uit de gemeente Bronckhorst. Een mix van mensen uit de praktijk en mensen met persoonlijke ervaring. De één komt uit de ouderenzorg, de ander begeleidt al jaren verstandelijk beperkte mensen. Je vult elkaar aan. We komen eens per maand met alle leden bij elkaar en verder werken we in werkgroepen. Dat kan voor ouderenzorg zijn, voor vervoer of de opvang van vluchtelingen. We hebben ongevraagd geadviseerd over de startnotitie sociaal domein. Wat wij belangrijk vinden is dat er apart budget voor preventie is, juist door er op tijd bij te zijn kun je voorkomen in plaats van duur genezen. Vroeg inzetten op opvoedingsondersteuning of tijdig ingrijpen voordat mensen schulden opbouwen. Daarnaast is de inbreng van burgers die meepraten belangrijk, maar neem ze dan wel serieus. Geef aan wat het budget zal zijn."

participatieraadbronckhorst.nl

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten