Foto: Feikje Breimer

Water en natuur niet zonder elkaar

door Feikje Breimer

Waterschapsverkiezingen 20 maart

"Zou je het Waterschap misschien moeten omdopen tot Klimaatschap? Water is natuur, het hoort bij elkaar en is nauw met elkaar verbonden. Alle partijen zijn voor schoon water. Dat is wat ons bij de waterschapsverkiezingen bindt."

Hengelo- Margo de Wolf en Geert Jan Oosterhuis zijn beide even enthousiast over de watergang naast de Jachtweg in het buitengebied van Hengelo. Geert Jan was in zijn rol als hoofd Openbare Werken indertijd nauw betrokken bij het verleggen van de Jachtweg en de beek die daar langs loopt.

Anti verdroging

Geert Jan: "Hier wordt drinkwater opgepompt in het drinkwatergebied Het Klooster, er was een anti-verdrogingsproject nodig waarbij water wordt opgepompt uit de Veengoot. Ik vind dit een mooi voorbeeld hoe je wanneer er bepaalde werkzaamheden nodig zijn direct met oog voor de natuur meer kunt bereiken." Margo wijst naar een inham in de oever. "Kijk, dat zijn typisch plekken in het water waar jonge visjes overleven. Dit is hoe je behalve het waterbeheer ook aan bio-diversiteit doet!"

Margo werkt bij Rijkswaterstaat en is beheerder van de IJssel, Geert Jan studeerde Weg- en Waterbouw en was het voormalig hoofd Openbare Werken van de gemeente Bronckhorst. Beide staan op de lijst voor de verkiezingen voor het Waterschap Rijn en IJssel. Margo uit Hummelo staat als nummer acht op de lijst van Water Natuurlijk en Geert Jan uit Hengelo op nummer zeven voor de VVD.
Geert Jan: "Elkaar in de haren vliegen is er niet bij bij het Waterschap. Je ziet wel verschillen tussen de partijen maar er is vooral de wens om te zoeken naar wat ons bindt. Eigenlijk maak je ieder moment dat je wat doet een keuze. Ga ik met de fiets of met de auto. Een strak gazon of meer natuur? In mijn opvatting hoor je bij het Waterschap wel bij de basis te blijven. Wanneer je dan toch een dijk aan legt doe het dan zo dat je rekening houdt met de natuur."
Margo: "Voor ons mag er wel meer aandacht voor het genieten van de natuur zijn, zoals wandelmogelijkheden langs de watergangen. Het afgelopen jaar hadden we zowel de hoogste waterstand ooit in de IJssel in januari als de laagste waterstand ooit in de zomer. Dat er iets aan de hand is met het klimaat is voor iedereen duidelijk. In de toekomst komt er nog meer aandacht voor het afkoppelen van regenwaterafvoer." Geert Jan: "Je ziet dat de kentering doorzet. Twintig jaar geleden was het verboden om langs de watergangen te wandelen nu is dat juist op de meeste plekken toegestaan."
Op 20 maart zijn tegelijkertijd met de Provinciale verkiezingen ook de verkiezingen voor het Waterschap. Margo: "Ieder huishouden betaalt waterschapsbelasting, en wie betaalt bepaalt. Dat kun je doen door te stemmen."

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van het waterschap. De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Meer berichten