Carlo en Richard bij de doorwaadbare plek in de Hallerlaak. "In het voorjaar zien we het hier graag nat." (foto: Feikje Breimer)
Carlo en Richard bij de doorwaadbare plek in de Hallerlaak. "In het voorjaar zien we het hier graag nat." (foto: Feikje Breimer) (Foto: Feikje Breimer)

Terug in de tijd voor de toekomst

door Feikje Breimer

Nieuwe natuur Hallerlaak Linde

"Hoe zag de Hallerlaak uit voordat de mens er al te actief werd? Om daar achter te komen ga je ongeveer anderhalve eeuw terug in de tijd. Waar lagen poelen en waar de richels? Met behulp van oude kaarten en onderzoek hebben we dat zo goed mogelijk in beeld gebracht."

Linde- Akkers zijn afgegraven, de kaarsrechte beek is een laagliggende kronkelende watergang. Midden in het water staan vier eikenhouten hoekpalen. Vierentwintig hectare land in het buurtschap Linde is afgegraven, opgehoogd en ingericht als nieuwe natuur.

Oude essen

Richard Bruins werkt bij de Provincie Gelderland en was betrokken bij de herinrichting van de Hallerlaak bij Linde. "De ruilverkaveling is in dit gebied teruggedraaid. Dit is een uniek gebied met veel hoogteverschillen die zijn ontstaan in de ijstijd door smeltwaterafzetting en zandverstuivingen. De glooiing van de oude essen is teruggebracht en de watergangen zijn ondieper gemaakt." Carlo Egging coördineerde de werkzaamheden namens het waterschap Rijn en IJssel en kent de verschillende belangen van natuur en agrariërs. Carlo: "De boer wil het land in het voorjaar graag droog, voor de natuur wil je het land dan graag nat hebben. Dit gebied is helemaal afgegraven, de voedselrijke bovenlaag is weggehaald en verplaatst naar de hogere delen van het gebied." Volgend jaar wuift op vier hectare land van de Hallerlaak weer het graan in de wind. Tussen de goudgele aren bloeit dan de rode klaproos en de blauwe korenbloem. De Hallerlaak is nu nog volledig in bezit van de provincie Gelderland maar is te koop voor wie bereid is het als natuurgebied te beheren. In het najaar is het eerste kruidenmengsel gezaaid. Duizendblad, knoopkruid en de kleine leeuwentand zijn welkom. Richard: "We leggen maaisel uit omliggende gebieden hier neer, op die manier transplanteer je soortenrijkdom. Verder is geduld nodig. We hebben ervoor gezorgd dat bloemen, kruiden en allerlei dieren hier zich weer thuis gaan voelen."
Rij je over de Vosheuvelweg bij Linde richting de Zelledijk dan valt het op. Twee grote borden langs de weg met de tekst 'Herinrichting Hallerlaak, Natuur- en landschapsherstel'. Deels betaald door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. De beek tussen het oude rabattenbos van het Gelders Landschap en de Hallerlaak staat op overstromen, en dat is precies de bedoeling. Carlo: "Dit gebied fungeert als overloop in natte periodes, je houdt het water zo langer vast in dit gebied. De eiken palen die je in het water ziet staan markeren een doorwaadbare plaats. Hier kun je met een trekker langs zonder weg te zakken wanneer je in het gebied hier achter wil maaien."
De omwonenden krijgen als eerste een uitnodiging van de Provincie en het waterschap Rijn en IJssel voor uitleg over de nieuwe inrichting van de Hallerlaak. In het voorjaar volgt een excursie voor overige belangstellenden.

Meer berichten