Foto: PR

Kavelruil in Bronckhorst van start

De gemeente Bronckhorst heeft van de provincie Gelderland een subsidie gekregen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen de gemeente Bronckhorst. Met de aanstelling van een projectleider en de kavelruilcoördinatoren van Stichting Kavelruil de Graafschap als vertrouwenscommissie is kavelruil Bronckhorst officieel gestart. De aftrap was onlangs, tijdens een startbijeenkomst op het Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld).

HENGELO - Tijdens deze startbijeenkomst benadrukte wethouder Willem Buunk dat voor een economisch en mooi Bronckhorst een goede landbouwkundige verkaveling belangrijk is. Niet alleen voor de bedrijfsvoering van de agrariërs zelf maar ook voor het behoud en het versterken van het landschap en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle inwoners van Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Doordat verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar gelegd kunnen worden of toegevoegd kunnen worden aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare wegen het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. Via een kavelruil kunnen ondernemers hun bedrijf ook verder uitbreiden door extra grond te verwerven of juist verkleinen als men wil afbouwen door het inbrengen van grond. De gemeente wil naast landbouwstructuurverbetering via de kavelruil het bestaande landschap versterken door grond vrij te ruilen voor de aanleg van o.a. houtwallen, -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes. Voor het versterken van het landschap binnen de gemeente Bronckhorst is geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van nieuwe elementen. Provincie Gelderland heeft ruim 60 ha ruilgrond aangekocht waarmee de kavelruilcoördinatoren in overleg met de grondeigenaren ruilvoorstellen kunnen uitwerken. Daarnaast heeft de gemeente Bronckhorst circa 9 ha ruilgrond beschikbaar. Al met al een goed begin om te kunnen starten met het voeren van gesprekken bij de grondeigenaren aan de keukentafel. De gemeente verwacht dat voor eind 2019 de eerste ruilvoorstellen uitgewerkt zijn in een concreet ruilplan. Het ruilen van grond vindt volledig plaats op vrijwillige basis. De kavelruil is voor iedereen, agrariër of geen agrariër. In 2017 hebben ruim honderd belangstellenden hun ruilwensen al gedeeld met de kavelruilcoördinatoren van Stichting Kavelruil de Graafschap. Deze wensen kunnen in de loop van tijd zijn gewijzigd. De kavelruilcoördinatoren gaan de komende tijd bij de reeds aangemelde belangstellenden langs om de in 2017 uitgebrachte wensen te actualiseren. Zij beginnen in het gebied waar provincie Gelderland de meeste grond heeft aangekocht rond Wichmond - Hengelo (Gld) - Vorden. De kavelruilcoördinatoren maken hiervoor zelf de afspraken. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden via kavelruildegraafschap@gmail.com. Ook voor meer info kunnen mensen contact opnemen met de vertrouwenscommissie.

Tijdens de startbijeenkomst overhandigde projectleider Gerko Hopster (Pratensis) wethouder Willem Buunk een bord met daarop de tekst: Deze kavel is geruild voor een economisch en mooi Bronckhorst. Lopende het proces zal dit bord te zien zijn in verschillende geruilde percelen verspreid over de gemeente. Zo is niet alleen op papier te zien dat een kavel is geruild, maar ook in het veld.

Meer berichten