Logo vizieropbronckhorst.nl

Veelgestelde vragen

 

Op zoek naar meer informatie over de bezorging van onze kranten? Hieronder vindt u de veelgestelde vragen.

 

Wanneer kan ik de krant verwachten?
De krant wordt op de betreffende verspreiddag bezorgd voor 21.00 uur ’s avonds. Een enkele keer kan de bezorging een dag later of een dag eerder plaatsvinden, maar dat is een uitzondering en gebeurt alleen als het niet anders kan en na overleg tussen de uitgever en de verspreidorganisatie. Meestal heeft dit te maken met de beschikbaarheid van bezorgers op dat moment.

Ik heb geen krant ontvangen of een andere klacht. Wat nu?
Dat willen wij dan graag zo spoedig mogelijk weten zodat de verspreidorganisatie dit voor u kan oplossen. Meld dit via het klachtenformulier op deze website. Vul de klachtgegevens in. Deze informatie komt dan direct bij de verspreidorganisatie terecht zodat die uw klacht meteen in behandeling kan nemen. 
Vult u svp ook uw emailadres in en geef akkoord voor bezorgcontrole zodat wij weten of de klacht is opgelost of niet. In dat laatste geval nemen wij maatregelen (zie volgende punt). Ook kunt u op dit formulier uw akkoord geven dat de verspreidorganisatie eventueel contact met u opneemt (wanneer dat van belang is) en/of dat wij de mogelijkheid hebben om contact met u opnemen om te controleren of de verspreidorganisatie uw klacht daadwerkelijk heeft opgelost. Wij stellen dit zeer op prijs. De gegevens die u hiervoor moet invullen, behandelen wij uiteraard vertrouwelijk volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacystatement.

Wordt er gecontroleerd of mijn klacht is opgelost?
Als u bij het invullen van de klacht op deze site aangeeft dat u akkoord gaat met een bezorgcontrole én u vult uw emailadres in, dan vindt een bezorgcontrole plaats: wij sturen u, nadat u de klacht heeft ingediend, wekelijks een email waarin u kunt aangeven of u de krant wel of niet heeft gehad. Zo is voor ons en de verspreider inzichtelijk of de klacht is opgelost. Hierdoor kunnen wij snel opnieuw actie ondernemen om uw klacht op te lossen. Deze controle start alleen als uw klacht ‘niet ontvangen’ of ‘meerdere weken niet ontvangen’ is. 

Ontvang ik een terugkoppeling op mijn klachtmelding?

U krijgt normaal gesproken geen terugkoppeling op uw klachtmelding. Als u uw klacht heeft gemeld via het klachtenformulier op deze website krijgt u wel een bevestiging per e-mail dat uw klacht is ontvangen. Hoewel u geen terugkoppeling krijgt, gaat de verspreidgorganisatie weldegelijk met uw klacht aan de slag! Als u uw emailadres heeft ingevuld bij uw klacht en ook akkoord heeft gegeven voor bezorgcontrole, ontvangt u tevens van ons wekelijks een mail ter controle of de klacht is opgelost.

Kan ik niet gewoon iemand aan de lijn krijgen?  
Voor het oplossen van uw klacht is het belangrijk dat uw klacht op de juiste manier wordt geregistreerd. Daarvoor is het klachtenformulier op deze website ontwikkeld. Hoewel u dus niemand aan de lijn krijgt, is het invullen van dit formulier juist de beste manier om uw klacht opgelost te krijgen. En u kunt erop vertrouwen dat uw klacht die u via de website indient zeer serieus wordt genomen. Als u de bezorgklacht op de website invult, dan ontvangt de verspreidorganisatie deze klacht direct en die zal dan ook meteen actie ondernemen om uw klacht op te lossen. Ook vind er controle plaats op de oplossing van uw klacht (zie punt 3). U kunt bij uw klacht duidelijk aangeven of u contact (wanneer nodig) wel of niet op prijs stelt en daarvoor uw gegevens invullen. Daarnaast is het voor ons belangrijk om te controleren of de klacht snel en goed is opgelost. Juiste registratie van uw klacht doet u dus via de website van de krant. Als u geen beschikking heeft over internet, dan kunt u bellen met onze Bezorgservice via 088-0561595. Via dat nummer kunt u uw klacht inspreken, waarna de verspreider die volgens in behandeling neemt.

Kan ik de krant digitaal lezen?
Jazeker! Op deze website kunt u de krant gewoon digitaal lezen. Ook kunt u kranten van voorgaande weken lezen. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn, u hoeft dus niets te missen. Klik hier om de krant te lezen.

Wat gebeurt er met mijn klachtmelding?
Uw klachtmelding wordt direct zichtbaar in het computersysteem van de verspreidorganisatie. De klacht moet voor de volgende bezorging zijn opgelost. De registratie van uw klacht blijft ook zichtbaar bij ons zodat wij de bezorgkwaliteit van de verspreidorganisatie bij u in de buurt in de gaten kunnen houden. Ook wordt een bezorgcontrole gestart als u akkoord geeft voor bezorgcontrole én uw emailadres invult (alleen bij niet ontvangen krant of meerdere weken niet ontvangen). Met de resultaten van de bezorgcontrole weten wij of uw klacht is opgelost of dat verdere actie nodig is.

Wat moet ik doen als mijn klacht niet is opgelost?
Dat is heel vervelend. Wij verzoeken u vriendelijk om de klacht nogmaals te melden via het klachtenformulier op deze site. Vult u bij uw klachtmelding ook uw emailadres in en geef akkoord voor bezorgcontrole, zodat wij de oplossing kunnen controleren en u niet opnieuw een klachtenformulier hoeft in te vullen. Zo blijft uw klacht bij ons in beeld. De verspreidorganisatie weet dan meteen dat er toch helaas weer iets is misgegaan en gaat met prioriteit uw klacht oplossen. Bij meerdere meldingen gaan wij  ook met de verspreidorganisatie in gesprek. Samen met de verspreidorganisatie stellen wij alles in het werk om uw klacht op te lossen. In de tussentijd kunt u de krant altijd digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. U kunt de krant natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt.

Ik heb meerdere bezorgklachten doorgegeven, wat gebeurt hiermee? 
Als u bij het indienen van uw klacht uw emailadres invult en ook akkoord geeft voor bezorgcontrole kunnen wij de oplossing van uw klacht goed in de gaten houden en hoeft u niet meerdere malen een bezorgklacht door te geven. Als u geen emailadres doorgeeft en geen akkoord geeft voor bezorgcontrole kan het inderdaad zijn dat u meerdere  klachtmeldingen moeten doorgeven. Onze excuses daarvoor! U kunt erop vertrouwen dat achter de schermen de verspreidorganisatie er alles aan doet om de krant wekelijks en goed bij u te bezorgen. Is er echter binnen een aantal weken sprake van herhalingen van bezorgklachten, dan nemen wij contact op met de verspreidorganisatie. Er wordt uitgezocht hoe de fout is ontstaan en, als dit van toepassing is, spreekt de verspreidorganisatie haar bezorger aan. Soms moeten er nieuwe bezorgers worden gezocht. Het kan dan ook zijn dat het iets langer kan duren voordat uw klacht is opgelost. Wij vragen hiervoor uw begrip. Totdat de klacht is opgelost, kunt u altijd de krant digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. U kunt de krant natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt. 

Kan ik de krant zelf ophalen?
Ja u kunt ook zelf de krant ophalen. Hiertoe staan er afhaalpunten vermeld op deze site. 

Wordt de krant nabezorgd?
Wij streven ernaar om op de juiste dag de krant tijdig te bezorgen. Het is heel vervelend als dit niet is gebeurd. In principe wordt de krant niet nabezorgd. U kunt altijd de krant digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. U kunt de krant natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt.

Hoe weet ik of de krant op mijn adres bezorgd wordt?
Als u een klachtmelding invoert op deze website en er een melding verschijnt dat uw adres zich buiten het huidige verspreidgebied van de krant bevindt, dan wordt er op uw adres geen krant bezorgd. Als u het vermoeden heeft dat uw adres wel in het bezorggebied thuishoort, dan kunt u dit bij uw klachtmelding aangeven via ‘overige klacht’.

Hoe kan ik aan een papieren versie van de krant komen van eerdere edities?
Dit is helaas niet mogelijk omdat er geen papieren archief wordt bijgehouden. U kunt wel eerdere edities van de krant digitaal lezen op deze website. 

Ik heb een stapel kranten op straat gevonden. Waar kan ik dat melden? 
Helaas komt het wel eens voor dat er een stapel kranten wordt gevonden. Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet mag gebeuren. Als u kranten heeft gevonden, wilt u dit dan svp zo spoedig melden via de website van de krant. U kunt dit bij een klachtmelding aangeven via ‘gevonden kranten (dumping)’. De verspreidorganisatie zal ervoor zorgen dat deze kranten met spoed worden opgeruimd. Uiteraard wordt ook uitgezocht wie dit gedaan zou kunnen hebben en worden maatregelen getroffen zodat dit niet weer gebeurt. 

Ik wil graag bezorger worden bij mij in de buurt, hoe pak ik dat aan? 
Meld je aan via: krantjecontantje.nl. Het werkt heel eenvoudig. Als je je hebt aangemeld, wordt er spoedig contact met je opgenomen door de verspreidorganisatie in jouw woonplaats. Bezorgen kan bijna iedereen en het is leuk werk. Er geldt een minimum leeftijd van 13 jaar.

Ik ben bezorger en ik wil mijn wijk opzeggen. Waar kan ik dit melden?
Je hebt een overeenkomst van opdracht met een verspreidorganisatie en met hen kun je dit bespreken. Neem svp zo spoedig mogelijk contact met je verspreidorganisatie op. 

Ik ben bezorger en ik heb  te weinig of geen kranten ontvangen. Waar kan ik dit melden?
Je hebt een overeenkomst van opdracht met een verspreidorganisatie en die zorgt voor een juiste en tijdige aanlevering van de kranten. Neem svp direct contact op met je verspreidorganisatie. Zo kun je zorgen dat iedereen toch op tijd de krant gaat krijgen.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden